აქცია - ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS

თარიღები: 16 აპრ - 15 მაის
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: Emctbilisi@gmail.com
ტელეფონი: +995 555 50 71 73
მისამართი: ვაჟა–ფშაველას N 56
ბუღალტერია/ფინანსები:  ბუღალტერი (ზოგადი) ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

აქცია - ბუღალტრული აღრიცხვის სრულ კურსსაერთაშორისო სტანდარტებით +  პროგრამა ORIS

 
კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რაც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად.

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით.

კურსის მსვლელობისას ყურადღება ეთმობა საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების პრაქტიკულ შესრულებას, საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით.
 

თეორიული და პრაქტიკული კურსის გავლასთან ერთად კურსდამთავრებულები შეძლებენ:

 • საწარმოს ბუღალტრული ოპერაციების გატარებას
 • ინფორმაციის დამუშავებას
 • საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირებას
 • ბუღალტრული ანგარიშგების წლიური ფორმების(დეკლარაციების) შევსებასა და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში

 

თეორიული კურსის თემატიკა:

 • ბუღალტრული აღრიცხვა
 • ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები
 • ბუღალტრული აღრიცხვის სახეები
 • რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი
 •  ლიკვიდურობა
 • საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი ცვლილებების აღრიცხვა
 • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა
 • წარმოების პროცესის აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, იჯარის აღრიცხვა
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • ძირითადი საშუალებების ცვეთა
 • არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
 • ინვესტიციების აღრიცხვა
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება
 • დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა
 • საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია
 • მოგების გადასახადის დეკლარაცია
 • ვალდებულებების აღრიცხვა და შედარებების ჩატარება
 • საბუღალტრო რეგისტრაციის ფორმირება
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
 • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • შემაჯამებელი ამოცანები

 

პრაქტიკული კურსის (ORIS) თემატიკა:

 • პროგრამის ინსტალაცია და მუშაობის დაწყება
 • ანგარიშთა გეგმა
 • ქვეანგარიშების შექმნის პრინციპები
 • ბანკის სახეობის ანგარიშების გახსნა
 • სასტარტო ნაშთების შეტანა
 • საბუღალტრო გატარებები
 • თანამშრომლის სახეობის ანგარიშები
 • სასაქონლო ანგარიშები
 • ორგანიზაციის სახეობის ანგარიშები
 • პირველადი დოკუმენტები
 • ანგარიშთა სახეობების გამოყენება
 • ძირითადი საშუალებები
 • ხელფასი, ხელფასის გადაკეთება
 • პროექტები, სამეურნეო ოპერაციები, სამეურნეო ოპერაციების გადაკეთება და აწყობა
 • ვალუტა, საბოლოო ფორმები, გატარებითი ფანჯრის დამატებითი ღილაკები
 • მონაცემთა ასლების აღება და აღდგენა, სისტემის მომხმარებლები, პაროლები, ჩანაწერების წაშლა
 • სისტემის პარამეტრები, ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა


ტრენინგის ხანგრძლივობა: თვენახევარი, კვირაში 3 ლექცია, (ერთი მეცადინეობა 1.30 სთ)

კურსის ღირებულება  აქციის ფარგლებში:

 ჯგუფური 300 ლარი, 450 ლარის ნაცვლად

ინდივიდუალური - 500 ლარი,  600 ლარის ნაცვლად

მეცადინეობას უძღვებიან კვალიფიციური, მოქმედი თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი ბუღალტრები

 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:

 • ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებით + ORIS შესწავლის დამადასტურებელი სერიფიკატი
   

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ:

 • სასწავლო ცენტრში
 • რეგისტრაციის ბმულზე -https://www.formlets.com/forms/w47VuCcR3n6ppC11/
 • საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით

გადახდისას,  დანიშნულებაში მიუთითეთ თქვენი გვარი და კურსის დასახელება

 

საბანკო რეკვიზიტები:
შპს ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი
კოდი: TBCBGE22
ა/ა GE84 TB77 3983 6080 1000 04

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით:

+995 555 50 71 73;  +995 599 40 71 73;  +995 599 90 16 61;  

ვაჟა–ფშაველას N 56

https://www.facebook.com/traningi/

www.eduemc.com
Emctbilisi@gmail.com

 

მსგავსი განცხადებები
ბუღალტერიის კომპლექსური სასერტიფიკატო კურსები

ინტელექტ ცენტრი


29 მარ - 27 აპრ

ბუღალტერიის შესწავლა უფასო სტაჟირებით+დასაქმების პერსპექტივით+საჩუქრად საოფისე პროგრამების სწავლება

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


24 მარ - 22 აპრ

კომბინირებული კურსი დამწყები ბუღალტრებისთვის

განათლების მართვის ცენტრი


18 აპრ - 17 მაის

“NEBOSH”-ის საერთაშორისო სერტიფიკატის ტრეინინგი შრომის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობის დაცვაში

RRC Training and Consultancy Georgia


05 აპრ - 25 აპრ

1 C ოპერატორი

კომპანია


27 მარ - 25 აპრ

1C კომპლექსური სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკულ კურსი

Rossoft Training Centre


11 აპრ - 09 მაის

1C ოპერატორი

ბესტ ინვესტი


26 მარ - 24 აპრ