გიდის/ტუროპერატინგის/ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი

თარიღები: 22 თებ - 22 მარ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: newgen.ge@gmail.com
ტელეფონი: +995 551 40 42 40
ტურიზმი/სასტუმრო/რესტორანი/კვება:  ტურიზმი(ზოგადი) ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

გიდის,  ტუროპერატინგის და ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი

 

გიდის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ნებისმიერმა მსურველმა.

კურსს გაუძღვება კულტურის პოპულარიზაციის ცენტრის და კულტურ.ჯი-ს დამფუძნებელი და დირექტორი თამარ კენჭოშვილი.


კურსი შედგება 2 ეტაპისაგან:

 1. მოკლე კურსი (პირველი დონე-ზოგადი უნარები)
 2. სრული კურსი (პირველი და მეორე დონე)

 

პირველი დონე მოიცავს:

 • გიდის ხელოვნების არსი და მისი მნიშვნელობა ტურისტული ფირმის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის
 • ექსკურსიის სტრუქტურა, საექსკურსიო მენეჯმენტის არსი და მნიშვნელობა
 • გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადების ეტაპები, ექსკურსიის ტექნოლოგიური რუკა
 • გიდის თხრობის ხერხები და მეტყველების კულტურა
 • გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადებისა და ჩატარების ტექნოლოგიებში წამოჭრილი ძირითადი პრობლემები, მათი გადაჭრის გზები
 • სალაშქრო აღჭურვილობა და მისი გამოყენების წესები
 • ტურისტებთან ურთიერთობა და კომფლიქტური სიტუაციების დარეგულირება
 • ჩვენების მეთოდური ხერხები, პირობები და საფეხურები
 • გიდის მიერ დროის მენეჯმენტის ცოდნა და გამოყენება
 • გიდის ჟესტიკულაცია, მზერითი კონტაქტი, სივრცითი განლაგება და მათი მნიშვნელობა ექსკურსიის მსვლელობის დროს
 • ჯგუფის მართვის სპეციფიკა
 • გიდი და თანამედროვე ტექნოლოგიები

 

მეორე დონე მოიცავს:

 • ტურისტული პროცესის მონაწილეები და მათი უფლება/მოვალეობები
 • ტურის დაგეგმვის და მენეჯმენტის ზოგადი საფუძვლები;
 • ტურისტებთან ურთიერთობის ძირითადი ფსიქოლგიური ასპექტები
 • საქართველოს ტურისტული რესურსები
 • კულტურულ-შემეცნებითი ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • ღვინის ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • სალაშქრო-სათავგადასავლო ტურის გიდის პროფესიული უნარ-ჩვევები
 • თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ტურისტულ მარშრუტებზე
 • თემატური ტურების დაგეგმვა, დამუშავება, რეალიზება.
 • საავტორო ტურზე მუშაობის პრინციპები
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება

პიროვნული ზრდის, წარმატებული კომუნიკაციის და საკუთარი თავის სწორად რეალიზაციის მასტერ კლასი.

 

პრაქტიკული კურსის პროგრამა: ( დამატებით)

გასვლითი ტურები საქართველოს ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებებში: თბილისი, მცხეთა, ანანური, კახეთი, ახალციხე, ყაზბეგი.

კურსის ღირებულება:

მოკლე კურსი (პირველი დონე) - 250 ლარი (12 ლექცია - 1 თვე)

სრული კურსი (პირველი და მეორე დონე) – 750 ლარი (36 ლექცია - 3 თვე)

 

მსმენელები პრაქტიკას გაივლიან სხვადასხვა ტურისტულ სააგენტოებში.

წარჩინებული მსმენელები დასაქმდებიან.

 

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

მის: ყაზბეგის 26. 1 კორპ.  1 სართ. (დელისის მეტროსთან).

ტელ: 032 214 90 50; +995 595 40 47 48; +995 551 40 42 40

ელ. ფოსტა: newgen.ge@gmail.com                                                                                                           

                                   

 

ტუროპერატინგის შემსწავლელი კურსი

სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ყველა მსურველმა და ნებისმიერი პოფესიის ადამიანმა. ჩვენთან შეისწავლით: ტურების, ლაშქრობების, ექსკურსიების დაგეგმვა-შემუშავებას, ტურისტული სააგენტოების ფუნქციონირების მექანიზმებსა და მათ დამოკიდებულებას ტუროპერატორულ კომპანიებთან. მოლაპარაკების წარმოებას, მომსახურების ხრისხის კონტროლს და მის წრმატებით განხორციელებას.

                                                                                                                                                                              
კურსი მოიცავს:

 • ტურიზმის ოპერირების საფუძვლები
 • ტურიზმის განვითარების ძირითადი ასპექტები
 • ტურიზმის სახეები და მიმართულებები, კლასიფიკაცია
 • მომსახურების კლასები და პაკეტები
 • ტურის პროექტირება
 • ტურფირმის იმიჯი, მიმზიდველი ტურპროდუქტის შექმნა
 • ხელშეკრულებები ტუროპერატორებს შორის
 • ხელშეკრულებები კვების ბლოკთან და ავტოტრანსპორტთან
 • ტურისტული დოკუმენტაცია, სავიზო მხარდაჭერის პოლიტიკა, სამოგზაურო დაზღვევა
 • ტურისტული მარშრუტის აღწერა-შედგენა, დროში გაწერა და მართვა
 • ტურპაკეტის შედგენა და ფასების კალკულაცია

 

კურსის ღირებულება: 250 ლარი (12 ლექცია)

 

მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1სთ.

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

მის: ყაზბეგის 26. 1 კორპ.  1 სართ. (დელისის მეტროსთან).

ტელ: 032 214 90 50;+995 595 40 47 48; +995 551 40 42 40

ელ. ფოსტა:

newgen.ge@gmail.com                                                                                                           

                                

 

 ტურიზმის მენეჯმენტის შემსწავლელი კურსი

 

სასწავლო კურსი შეუძლია გაიაროს ყველა მსურველმა და ნებისმიერი პოფესიის ადამიანმა. ჩვენთან შეისწავლით:  ტურიზმის მენეჯმენტს და მის სტრუქტურას, ტურისტული ფირმის ხელმძღვანელობას და პერსონალის მართვას, საქმიანი თათბირებისა და მოლაპარაკებების ჩატარების  - კონფერენციების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებას.

 

კურსი მოიცავს:

 

 • ტურიზმის საფუძვლები, განმარტებები, მისი განვითარების მოკლე ისტორია
 • ტურიზმის სახეები, კლასიფიკაცია და ძირითადი მიმართულებები
 • მენეჯმენტისა და მარკეტინგის როლი ტურიზმში
 • ტურისტული ბაზრის სეგმენტები და მოგზაურთა ფსიქოლოგია
 • საქართველოს ტურისტული რეგიონები
 • ეკოტურიზმი და გარემოს დაცვა
 • ეკოტურიზმი და თანამედროვე მსოფლიო
 • საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი (რუკაზე მუშაობა)
 • ტურისტული ბაზრის მოთხოვნა-მიწოდება
 • ტურისტული ფირმის პერსონალი, მათი შერჩევა, მართვა და მოტივაცია
 • მენეჯერის როლი, ძალაუფლება და ავტორიტეტი
 • საქმიანი თათბირებისა და მოლაპარაკებების ჩატარების ორგანიზება
 • კომფლიქტები და სტრესები
 • რეკლამის როლი ტურიზმის მენეჯმენტში
 • საქართველოს ინდუსტრიის რესურსები და ინფრასტრუქტურა (სატრანსპორტო საშუალებები, დაცული ტერიტორიები, თემატური პარკები, კვების ობიექტები და სხვა)
 • საქართველოს ძირითადი ტურისტული მარშრუტები

 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი
მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით.

 

კურსის ხანგრძლივობაა 1 თვე. მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1სთ.

კურსის ღირებულება: 300 ლარი (12 ლექცია)

 

მის: ყაზბეგის 26. 1 კორპ.  1 სართ. (დელისის მეტროსთან).

ტელ: 032 214 90 50; +995 595 40 47 48; +995 551 40 42 40

ელ. ფოსტა: newgen.ge@gmail.com

მსგავსი განცხადებები
გიდის შემსწავლელი ტრენინგ/კურსი

საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია


07 მარ - 30 მარ

ტურიზმის მენეჯმენტის კურსი ამადეუსის პროგრამით

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


23 თებ - 23 მარ

1C კომპლექსური სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკულ კურსი

Rossoft Training Centre


16 მარ - 14 აპრ

3 თვიანი  სასაუბრო  კურსი

ბრიტანული სახლი


27 თებ - 27 მარ

Adobe Photoshop CS6/CC-ის სასერთიფიკატო ტრეინინგ  კურსი

ოფის აკადემი


06 მარ - 04 აპრ

Contracting Executive

ვოიაჟ ტურს ჯორჯია


12 მარ - 10 აპრ

Front office Manager in Batumi

Novo Hospitality Global


13 მარ - 11 აპრ