ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით +  პროგრამა ORIS

თარიღები: 07 მარ - 05 აპრ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: Emctbilisi@gmail.com
ბუღალტერია/ფინანსები:  ბუღალტერი (ზოგადი) ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

აქციის ფარგლებში  მიმდინარეობს რეგისტრაცია!

 

ბუღალტრული აღრიცხვის სრულ კურსსაერთაშორისო სტანდარტებით +  პროგრამა ORIS

 300 ლარად
კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რაც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად.

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით.

კურსის მსვლელობისას ყურადღება ეთმობა საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების პრაქტიკულ შესრულებას, საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით.
თეორიული და პრაქტიკული კურსის გავლასთან ერთად კურსდამთავრებულები შეძლებენ:

 • საწარმოს ბუღალტრული ოპერაციების გატარებას
 • ინფორმაციის დამუშავებას
 • საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირებას
 • ბუღალტრული ანგარიშგების წლიური ფორმების(დეკლარაციების) შევსებასა და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში

 

 • თეორიული კურსის თემატიკა:
  • ბუღალტრული აღრიცხვა
  • ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები
  • ბუღალტრული აღრიცხვის სახეები
  • რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი
  • ლიკვიდურობა
  • საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი ცვლილებების აღრიცხვა
  • სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა
  • წარმოების პროცესის აღრიცხვა
  • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, იჯარის აღრიცხვა
  • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
  • ძირითადი საშუალებების ცვეთა
  • არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
  • ინვესტიციების აღრიცხვა
  • მოგება-ზარალის ანგარიშგება
  • დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა
  • საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია
  • მოგების გადასახადის დეკლარაცია
  • ვალდებულებების აღრიცხვა და შედარებების ჩატარება
  • საბუღალტრო რეგისტრაციის ფორმირება
  • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
  • შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
  • შემაჯამებელი ამოცანები
  პრაქტიკული კურსის (ORIS) თემატიკა:
  • პროგრამის ინსტალაცია და მუშაობის დაწყება
  • ანგარიშთა გეგმა
  • ქვეანგარიშების შექმნის პრინციპები
  • ბანკის სახეობის ანგარიშების გახსნა
  • სასტარტო ნაშთების შეტანა
  • საბუღალტრო გატარებები
  • თანამშრომლის სახეობის ანგარიშები
  • სასაქონლო ანგარიშები
  • ორგანიზაციის სახეობის ანგარიშები
  • პირველადი დოკუმენტები
  • ანგარიშთა სახეობების გამოყენება
  • ძირითადი საშუალებები
  • ხელფასი, ხელფასის გადაკეთება
  • პროექტები, სამეურნეო ოპერაციები, სამეურნეო ოპერაციების გადაკეთება და აწყობა
  • ვალუტა, საბოლოო ფორმები, გატარებითი ფანჯრის დამატებითი ღილაკები
  • მონაცემთა ასლების აღება და აღდგენა, სისტემის მომხმარებლები, პაროლები, ჩანაწერების წაშლა
  • სისტემის პარამეტრები, ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა

  ტრენინგის ხანგრძლივობა: თვენახევარი, კვირაში 3 ლექცია, (ერთი მეცადინეობა1.30სთ)

  სწავლის საფასური:  აქციის ფარგლებში  ჯგუფური 300 ლარი, 450ლარის ნაცვლად,

ინდივიდუალური - 500 ლარი,  600 ლარის ნაცვლად

მეცადინეობას უძღვებიან კვალიფიციური, მოქმედი თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი ბუღალტრები

 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:

ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებით + ORIS შესწავლის დამადასტურებელი სერიფიკატი
 მიმდინარეობს რეგისტრაცია  ადგილზე,  ან საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით

რეგისტრაციის ბმული - http://eduemc.com/registration.html

 

საბანკო რეკვიზიტები
შპს ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი

კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE84 TB77 3983 6080 1000 04

 

 • საფასურის გადახდისას მიუთითეთ    თქვენი გვარი და პროგრამის სახელწოდება.

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ http://eduemc.com/trainings/3-bugalteria.html

პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგვწეროს ან დაგვიკავშირდეს:

+995 555 50 71 73 ; +995 599 40 71 73; +995 599 90 16 61,


ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 56

https://www.facebook.com/traningi
Emctbilisi@gmail.com

მსგავსი განცხადებები
ბუღალტერიის კურსი. თეორია + ORIS + სტაჟირება

ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი


22 თებ - 22 მარ

ბუღალტერიის შესწავლა უფასო სტაჟირებით+დასაქმების პერსპექტივით+საჩუქრად საოფისე პროგრამების სწავლება

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


23 თებ - 23 მარ

პრაქტიკული ბუღალტერია + ORIS  კომპიუტერული ბუღალტერია- თვეში 125 ლარად

ქართულ-ევროპული განათლების აკადემია VETO


17 მარ - 15 აპრ

1C კომპლექსური სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკულ კურსი

Rossoft Training Centre


16 მარ - 14 აპრ

3 თვიანი  სასაუბრო  კურსი

ბრიტანული სახლი


27 თებ - 27 მარ

Account Payable Team Leader

დიპლომატ ჯორჯია


23 თებ - 20 მარ

ACCOUNTANT

Global group


19 თებ - 19 მარ