მოგო

მოგო არის სწრაფად მზარდი კომპანია რომელიც ახორციელებს სწრაფ და მოსახერხებელ ფინანსურ და უკუ ლიზინგს ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის საქართველოში. ლიზინგის ოდენობა არის 1,000 ლარიდან 30,000 ლარამდე 5 წლამდე ვადით. დაფინანსება ხორციელდება კომპანიის კლიენტთა მომსახურების ცენტრებიდან.

ვადაგადაცილებული სესხების მართვის სპეციალისტი 14 მაის - 12 ივნ
თბილისი
სატელეფონო გაყიდვების სპეციალისტი 14 მაის - 12 ივნ
თბილისი
ადმინისტრაციული ასისტენტი 19 მაის - 17 ივნ
თბილისი
მითერი 02 მაის - 31 მაის
თბილისი
სატელეფონო გაყიდვების სპეციალისტი 02 მაის - 31 მაის
თბილისი