WeCall Services

Deutschesprache Telemarketer 17 მაის - 31 მაის
თბილისი
ქოლცენტრის აგენტი სხვადასხვა დეპარტამენტებში 17 მაის - 31 მაის
თბილისი
English Speaking Call Center Agent 17 მაის - 31 მაის
თბილისი
English Speaking Telemarketer 14 მაის - 12 ივნ
თბილისი